Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού αποτελεί μια από τις δύο (2) διευθύνσεις του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα : 
1) Τμήμα  Προσωπικού.
2) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου.
3) Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών.
4) Τμήμα Σπουδών Πρακτικής ‘Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας.
5) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
6) Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας.
   

Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ. - 15.30μ.μ.).

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού: Καλλιρρόη Σακκά.
(Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2721045105 – Email: rsakka @teikal.gr -Fax: 2721069218.

Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος Μαρινοπούλου Δήμητρα 27210 - 45209

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου

Προϊστάμενος Αγγελοπούλου Ευγενία 27210 - 45124

 

Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών

Προϊστάμενος Ζησιμοπούλου Ελένη 27210 - 45126

 

Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Ασκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδ. Μέριμνας

Λιάκουρα Γεωργία 27210 - 45346

Αλεξοπούλου Ιωάννα 27210 - 45290

 

Τμήμα Προυπολογισμού, Δαπανών και Κ.Π.Σ.

Προϊστάμενος Χειλάς Παναγιώτης 27210 - 45173

 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας

Προϊστάμενος Γιαννακοπούλου Ουρανία 27210 - 45144

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Banner