Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελεί μια από τις δύο (2) διευθύνσεις του Ιδρύματος.

 

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

1) Τμήμα Πληροφορικής

2) Τμήμα Μελετών-Κατασκευών

3) Τμήμα Συντήρησης

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών  βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος.

 

Τμήμα Πληροφορικής

Προιστάμενος Αγγουράς Γεώργιος 27210 - 45194

 

Τμήμα Μελετών-Κατασκευών

Προιστάμενος Αθανασοπούλου Ελένη 27210 - 45149

 

Τμήμα Συντήρησης

Προϊστάμενος Σκορδιά Βασιλική 27210 - 45188

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Banner