Αυτοτελή Τμήματα

Γραμματεία Προέδρου-Αντιπροέδρων-Γενικού Γραμματέα

27210 - 45101, 45102

 

Νομική Υπηρεσία

Προϊστάμενος Πανταζοπούλου Ευθυμία 27210 - 45116

 

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Λιάκουρα Γεωργία 27210 - 45346

 

Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης (Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης)

Προιστάμενος Αλεβίζος Ιωάννης 27210 - 45196

 

 

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ιστοσελίδα ΕΛΚΕ)

Προιστάμενος Αλεξανδρόπουλος Φώτιος 27210 - 45260

Αναπ.Προιστάμενος Πρεζεράκου Ελένη 27210 - 45125

Διοικ. Μέριμνα - Γραμματεία Παναγόπουλος Γεώργιος 27210 - 45235

Οικον. Διαχείριση - Λογιστήριο Μέντζας Ανδρέας 27210 - 45125

Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Εργων Πρεζεράκου Ελένη 27210 - 45125

Διενέργεια Διαγωνισμών - Παρακολούθηση Συμβάσεων 27210 - 45235

 

Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας

Προϊστάμενος Μπάμπαλη Σταυρούλα 27210 - 45190

 

Τμήμα Αγροκτήματος

Προϊστάμενος Παναγόπουλος Παναγιώτης 27210 - 45167

 

Τμήμα Ενιαίου Μητρώου Φοιτητών

Προιστάμενος Μπεσσής Γεώργιος 27210-45143

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Banner