Διοικητικές Υπηρεσίες


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναστάσιος Διονυσόπουλος 2721045320 

Τμήμα Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

  Προϊστάμενος Γεώργιος Μπεσσής 2721045143 

Τμήμα Γραμματείας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  Προϊσταμένη Ελένη Κωνσταντοπούλου 2721045123 

Τμήμα Γραμματείας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Προϊσταμένη Παναγιώτα Πολυχρόνη 2721045151  

Τμήμα Κοσμητείας Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

  Προϊστάμενος Δημήτριος Τσίτουρας 2721045134 

Τμήμα Γραμματείας Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 

  Προϊσταμένη Νίκη Μπούνα 2721045135 

Τμήμα Γραμματείας Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 

  Προϊσταμένη Ιωάννα Αλεξοπούλου 2721045132 

Τμήμα Κοσμητείας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/Γραμματείας Τμήματος Λογοθεραπείας 

  Προϊσταμένη Σταυρούλα Φαληρέα 2721045320

Τμήμα Κοσμητείας Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών/Γραμματείας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

  Προϊσταμένη Μαρία Μάκκα 2731082240

Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας

  Προϊσταμένη Σταυρούλα Μπάμπαλη 2721045190 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας   

  Προϊσταμένη Γεωργία Λιάκουρα 2721045209  


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Καλλιρρόη Σακκά 2721045105

Τμήμα Προσωπικού

  Προϊσταμένη Ελένη Ζησιμοπούλου 2721045126

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

  Προϊσταμένη Ευγενία Αγγελοπούλου 2721045124

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

  Προϊσταμένη Ελένη Αθανασοπούλου 2721045149 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παναγιώτης Χειλάς 2721045173

Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών και Λογιστηρίου

  Προϊστάμενος Γεώργιος Παναγόπουλος 2721045174 

Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων

  Προϊσταμένη Ουρανία Γιαννακοπούλου 2721045144 

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας

  Προϊσταμένη Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου 2721045310


 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φώτιος Αλεξανδρόπουλος 2721045260

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

  Προϊσταμένη Δήμητρα Μαρινοπούλου 2721045102

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

  Προϊστάμενος Φώτιος Αλεξανδρόπουλος 2721045260

Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

  Προϊσταμένη Ελένη Πρεζεράκου 2721045125 


 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γεώργιος Αγγουράς 2721045194

Τμήμα Πληροφορικής

  Προϊστάμενος Κωνσταντίνος Γαλιώτος 2721045312

Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

  Προϊσταμένη Βασιλική Σκορδιά 2721045188

Τμήμα Αγροκτήματος

  Προϊστάμενος Παναγιώτης Παναγόπουλος 2721045167 


 

Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης

  Προϊστάμενος Ιωάννης Αλεβίζος 2721045196

 

Τμήμα Φοιτητικής Εστίας

  Προϊστάμενος Αθανάσιος Γαλιώτος 2721080978

 

Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Προϊσταμένη Ευθυμία Πανταζοπούλου 2721045116

 

Τμήμα Γραμματείας Πρύτανη-Αντιπρυτάνεων

  Ισιδώρα Θύμη 2721045101

 

 

 
Banner