Σχολές-Τμήματα


Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Έδρα Καλαμάτα)

Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας εντάσσονται τα παρακάτω τμήματα:

1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

α) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

β) Τοπική Αυτοδιοίκηση

2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Επιπλέον στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας διοργανώνονται τα παρακάτω προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Π.Μ.Σ. Ιστορική Δημογραφία .Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΤΕΙ – Πελοποννήσου, τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

2. Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως

3. Π.Μ.Σ. στα Χρηματοοικονομικά στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

4. Π.Μ.Σ. στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Υγείας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

5. e-MBA (Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα) στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

6. Π.Μ.Σ. στη Λογιστική στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τσούντας Καθηγητής.

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ευγενία Μπιτσάνη Καθηγήτρια

Γραμματέας Σχολής: Καλλιρρόη Σακκά

  

Συμβούλιο Σχολής

1. Κωνσταντίνος Τσούντας Καθηγητής Διευθυντής Σχολής με αναπληρωτή την Ευγενία Μπιτσάνη Καθηγήτρια.

2. Ευγενία Μπιτσάνη Καθηγήτρια Πρόεδρος τμήματος ΔΕΟ με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Κοτσιλιέρη Επίκουρο Καθηγητή.

3. Οδυσσέας Σπηλιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος τμήματος ΛΟΧΡΗ με αναπληρωτή τον Σταύρο Σταυρόγιαννη Καθηγητή.

4. Παναγιώτης Ζόμπολας εκπρόσωπος Φοιτητών ΣΔΟ με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπανδρέου.

Γραμματέας Συμβουλίου ΣΔΟ η Καλλιρρόη Σακκά διοικητική Υπάλληλος του Ιδρύματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος γραφείο 151 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ-15.30μ.μ.). Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2721045105&45223 email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

 


Σχολη Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Έδρα Καλαμάτα)

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου διαθέτει δύο τμήματα:

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στεγάζεται στα κτήρια του Ιδρύματος, που βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας.

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Διευθυντής: Γεώργιος Σταθάς Καθηγητής.

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Ζακυνθινός Αναπ. Καθηγητής

Γραμματέας Σχολής: Ιωάννης Μπάκας

 

Το Συμβούλιο της Σχολής που αναδείχθηκε, από διαδικασίες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, αποτελείται:

Από τον Διευθυντή της Σχολής κ. Γεώργιο Σταθά.

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων κ. Ζακυνθινό Γεώργιο που ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής.

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων κ. Επαμεινώνδα Κάρτσωνα.

Επιπλέον μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των σπουδαστών.

Γραμματέας του Συμβουλίου έχει οριστεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής κ. Μπάκας Ιωάννης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 


Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Έδρα Καλαμάτα)

Στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται το Τμήμα Λογοθεραπείας

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Διευθυντής: Ιωάννης Δημόπουλος Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής: Δημήτριος Πετρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

 

   


Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Έδρα Σπάρτη)

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών T.E. εντάσσεται το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Διευθυντής: Ευστράτιος Γεωργόπουλος Καθηγητής

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γρηγόριος Καραγιώργος Επίκουρος Καθηγητής

 


 

 

 

  

 

 

11198740 754584027974056 765382601 n 2

3rd International Conference of Development and Economy

Kalamata, Greece, 3-6 May 2018

Banner