Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών

Το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Α) Χορηγεί τις ακόλουθες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά:
Βεβαίωση σπουδών
Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
Πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης
Βεβαίωση προϋποθέσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης
Πιστοποιητικού στεγαστικού επιδόματος

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ΄΄ από τον ιστότοπο του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ειδικά η παραλαβή της απλής βεβαίωσης Σπουδών αλλά και του πιστοποιητικού Στρατολογίας θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά (εκτυπώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές) ενώ των υπολοίπων από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών (θυρίδα, ταχυδρομικώς ή με courier).

Έντυπες αιτήσεις φοιτητών δε θα γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υποβάλλονται και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά μέσω e-mail!

Β) Τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
Πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών (έκδοσης πτυχίου)
Πιστοποιητικού διαγραφής
Αίτηση για αναστολή σπουδών
Η υποβολή των παραπάνω αιτημάτων θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση αιτήματος στο Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών και η παραλαβή θα γίνεται από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών.

Γ) Η υποβολή των αιτημάτων σχετικά με την χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
Αίτηση για έγκριση θέματος / παράτασης πτυχιακής εργασίας
Αίτηση για έγκριση θέσης πρακτικής άσκησης
θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση στη Γραμματεία στο αντίστοιχο Τμήμα όπου ανήκει ο κάθε φοιτητής καθώς και η παραλαβή τους.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Ενιαίο Μητρώο στεγάζεται στο νέο κτίριο στο γραφείο Δ.010 .
Οι φοιτητές θα μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά, 12:00 - 14:00 εκτός Παρασκευής σύμφωνα με το παρακάτω:

- ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΔΟ( ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

- ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΓ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

 

Προσωπικό τμήματος
Μπεσσής Γεώργιος- Προϊστάμενος
Τσίτουρας Δημήτριος

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλέφωνα:
2721045143 (ΣΔΟ)
2721045134 (ΣΤΕΓ)

FAX: 22721045306
E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner