Δημόσιες Σχέσεις

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την οργανωμένη και συστηματική προβολή του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος . Για την επίτευξη του γενικού στόχου το γραφείο είναι το επιτελικό όργανο σχεδιασμού και υλοποίησης εκδηλώσεων ανάλογου περιεχομένου, που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

 

Προσωπικό
Υπεύθυνη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων είναι η κα Γεωργία Λιάκουρα.

 

Αρμοδιότητες
Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου υπάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 207/2002 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου», όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:
• Τη καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση δημοσίων σχέσεων του Τ.Ε.Ι.
• Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ι.
• Τη μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
• Την παρακολούθηση του Τύπου και των λοιπών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Τ.Ε.Ι. και την επιμέλεια ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα.

 
Banner