ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
2 Ανακοίνωση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»
3 Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
4 Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"
6 Προκήρυξης πλήρωσης τριών θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογοθεραπείας
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης με τίτλο: ««Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228-Θέση Οικονομικής Υποστήριξης
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης με τίτλο: ««Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228-Θέση τεχνικής Υποστήριξης
9 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
10 Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 1 of 8

tanea

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner