Συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Προκήρυξη 

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner