Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση συγκροτημάτων μετασχηματιστών μέσης τάσης 20/0,4KV και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος