Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner