Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικού Πληροφορικής για την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, την εκτέλεση του παρακάτω έργου:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας, δημιουργία QRcode για τη χαρτογράφηση και εξατομικευμένη παρουσίαση σε κινητές συσκευές των περιεχομένων των βιβλιοστασίων, υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων πληροφοριακής εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, κάλυψη απαιτήσεων γραφιστικών εργασιών της Εκτυπωτικής Μονάδας. Η παροχή υπηρεσιών του/της Τεχνικού θα γίνεται και εξ αποστάσεως, και εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών αφορά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Σπάρτη.

 

[Κείμενο Πρόσκλησης]

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner