ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
12 Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
13 Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
14 Ανακοίνωση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»
15 Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
16 Προκήρυξη μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"
18 Προκήρυξης πλήρωσης τριών θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογοθεραπείας
19 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης με τίτλο: ««Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228-Θέση Οικονομικής Υποστήριξης
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης με τίτλο: ««Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022228-Θέση τεχνικής Υποστήριξης
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 10

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner