Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων των Υπηρεσιών του, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και που δραστηριοποιούνται στην ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων, βάρους μέχρι 2 Kg και με παράδοση εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από το χώρο των Υπηρεσιών του ΤΕΙ Πελοποννήσου (που εδρεύουν στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας και στη Σπάρτη Λακωνίας) και την παράδοσή τους στο χώρο του παραλήπτη.

 

[Κείμενο πρόσκλησης] [Αρχείο Word]

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner