Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με έναν Τεχνικό Πληροφορικής

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή pdf και σε doc