Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός layer 3 Μεταγωγέα (Switch)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWITCH 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWITCH