Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας μηχανής διάτρησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ