Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ