Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 1557/4-5-2018 για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης

  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner