ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

41 Διακήρυξη μίσθωσης και εκμετάλλευσης κυλικείου ΣΤΕΦ (Σπάρτη)
42 Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και δικτύωσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη
43 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια υγρών καυσίμων
44 Υποβολή αιτήσεων για Σίτιση Σπουδαστών
45 Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο και στη Σπάρτη»
46 Διακήρυξη μίσθωσης - εκμετάλλευσης του Κυλικείου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη
47 Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «προμήθεια νέου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού» (Προκήρυξη 1108/8-5-15)
48 Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων
49 Πρακτικό ανάρτησης για προμήθεια νέου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού
50 Πρακτικό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για το έργο προμήθεια νέου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 12