ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

91 Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του ΤΕΙ Καλαμάτας.
92 Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας
93 Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του παραρτήματος του ΑΤΕΙ-Καλαμάτας στην Σπάρτη
94 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούγια την προμήθεια και εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας για το εργαστήριο Μηχανικής του τμ. ΤΕΤΡΟ στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας
95 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 6 τροχήλατων μεταφοράς βιβλίων και 8 εκθετηρίων περιοδικών, για τις ανάγκες της νέας βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας
96 Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του παραρτήματος του ΤΕΙ Καλαμάτας στη Σπάρτη
97 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού Α4
98 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πρέσας ελαιούχων σπόρων
99 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 26.300,00), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού
100 Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του παραρτήματος του ΤΕΙ Καλαμάτας στη Σπάρτη
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 12