Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2017-20

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του TEI Πελοποννήσου προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

[Κείμενο Πρόσκλησης*] [Αίτηση] [Υπεύθυνη Δήλωση]

 

*Ορθή επανάληψη έτους ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων

 
Τελευταία Νέα
Banner