Αιτήσεις για Σίτιση των Νεοεισαχθέντων και Παλαιών Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για την σίτιση (νεοεισαχθέντων και παλαιών φοιτητών) γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή θα ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Σπουδών , Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
Με την ένδειξη «Aίτηση για Σίτιση»

 

Σε περίπτωση που μαζί με την αίτηση δεν έχει προσκομιστεί κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτή δεν θα γίνεται δεκτή.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 
Τελευταία Νέα
Banner