Αιτήσεις για εισδοχή στην Φοιτητική Εστία των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών για την στέγαση των νεοεισαχθέντων φοιτητών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Σπουδών , Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
Με την ένδειξη «Αίτηση για Στέγαση»

 

Σε περίπτωση που μαζί με την αίτηση δεν έχει προσκομιστεί κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτή δεν θα γίνεται δεκτή.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

 
Τελευταία Νέα
Banner