Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕVTΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥTΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥTΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

tanea

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner