Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ