Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ