Πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής