Αξιολόγηση αιτήσεων για εισδοχή στη Φοιτητική Εστία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ