Δικαιολογητικά εγγραφής Νεοεισαχθέντων φοιτητών Ακαδημαικού Έτους 2018-19

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

(ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ)

 

Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018) τα παρακάτω:

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν τα Τμήματα:
1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
6. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και είναι τα εξής:

 

1.Εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2.Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο
3.Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4.Υπεύθυνη Δήλωση-ρητή συγκατάθεση (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) του/της φοιτητή/-τριας που εγγράφεται για πρώτη φορά για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τη γραμματεία του τμήματος επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.


ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Απαιτείται Ακουόγραμμα (χορηγείται από ιατρό ΩΡΛ ή από Δημόσιο Νοσοκομείο) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Λογοθεραπευτή.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) από Παρασκευή 14-9-2018 έως και την Παρασκευή 28-9-2018 στην παρακάτω διεύθυνση

 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ)
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
24100
Με την ένδειξη << εγγραφή νέου φοιτητή>>

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τις ίδιες μέρες και ώρες από 10:00-13:00.
Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

 


Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΙ. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά που παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται από τους χρήστες), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), καθώς και για την δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος».
Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner