Ενεργοποίηση κωδικών νεοεισαχθέντων φοιτητών

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές στα τμήματα του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μετά την υποχρεωτική ταυτοποίηση (αποστολή ή κατάθεση δικαιολογητικών σύμφωνα με την αναρτημένη ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαχθέντων) μπορούν να παραλάβουν κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στη διεύθυνση:

 

https://uregister.teipel.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δύο παραπάνω στοιχεία (username & password) είναι αυστηρώς προσωπικά, καθώς με αυτά οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση και αναγνωρίζονται ως χρήστες (login) σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ και του Υπουργείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές/τριες να τα διατηρούν μυστικά και να τα απομνημονεύουν ή να τα καταγράφουν με τρόπο που να καθιστά δυνατή την επανάκτησή τους.


Οι κωδικοί είναι απαραίτητοι για τις εξής υπηρεσίες:


Α) Ηλεκτρονική Γραμματεία(e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) , όπου μπορείτε να προμηθευτείτε άμεσα μέσω διαδικτύου απλή βεβαίωση σπουδών και πιστοποιητικά στρατολογίας για αναβολή ή διακοπή αναβολής (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ WEB) τα οποία εκτυπώνονται από εσάς. Για όλες τις υπόλοιπες βεβαιώσεις-πιστοποιητικά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά αιτήματα και παραλαμβάνονται εντύπως είτε από τη θυρίδα του Ενιαίου Μητρώου Φοιτητών είτε ταχυδρομικώς. Οι ώρες λειτουργίας του Μητρώου είναι για τη ΣΔΟ Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και για τη ΣΤΕΓ Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:00.

Β) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) (υπάρχουν οδηγίες στο http://academicid.minedu.gov.gr και

Γ) Εύδοξο https://eudoxus.gr (για την επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων). Για τις ημερομηνίες έναρξης –λήξης λειτουργίας θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δ) Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μετεγγραφών (οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

 

Ε) Δηλώσεις μαθημάτων-ανανεώσεις εγγραφών (δύο φορές το χρόνο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 10/10/2018

Από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner