ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

 

Αξιολόγηση ενστάσεων

 

Πλήρωση κενών θέσεων

 

Καθορισμός ημερομηνιών εισαγωγής και καταβολής μισθώματος