ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 Ανακοίνωση για τους φοιτητές της Εστίας. 2877
2 Υποβολή αιτήσεων για τη Σπουδαστική Εστία 3226
3 Ενδεικτικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Πελοποννήσου 1863
4 Πρόσκληση σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου την Πέμπτη 06/3/2014 2115
5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Τ.Ε.Ι ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με αριθμ. 6/26-09-2013 7361
6 Δελτίο Τύπου για την ημερίδα "Η Ελλάδα από την κρίση στην ανάπτυξη" 6153
7 Δελτίο τύπου του Συμβουλίου του ΤΕΙ σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 4749
8 Δελτίο τύπου του Συμβουλίου του ΤΕΙ σχετικά με τη Δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 4528
9 Ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου την Πέμπτη 26/9/2013 8116
10 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με αριθμ. 5/28-6-2013 13348
11 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος Παρασκευή 28/6/2013. 7970